Forbrugerinformation

Advokaterne Jens R. Andersen og Anne Mette Svendsen er begge beskikket af Justitsministeriet i Danmark og begge advokater er en del af Advokatsamfundet.

 

Andersen & Svendsen advokater har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikring incl. garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S,

Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

 

Andersen & Svendsen Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og /eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Regler om udøvelse af advokatvirksomhed er fastsat i retsplejeloven.

 

For nærmere information vedr. regler for udøvelse af advokatvirksomhed henvises til Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

Til forside
Torvet 4B, 1., 3300 Frederiksværk | Tlf: 47 76 00 90 | Fax: 47 76 00 96 | E-mail: advokat@j-andersen.dk