Forbrugerinformation​

​Advokaterne hos Andersen & Svendsen advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Andersen & Svendsen advokater er omfattet af firmaets advokatansvarsforsikring og garantiordning efter de af advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikring incl. garanti er tegnet i HDI Danmark, filial af HDI Global SE, Tyskland, India kaj 6, 1., 2100 København Ø.

Andersen & Svendsen Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og /eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.​

Regler om udøvelse af advokatvirksomhed er fastsat i retsplejeloven.

For nærmere information vedr. regler for udøvelse af advokatvirksomhed henvises til Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.​

Virksomhedsinfo

Andersen & Svendsen advokater

CVR: 21263982

Adresse

​Torvet 4B, 1.

3300 Frederiksværk

Kontaktinfo

Telefon: 47 76 00 90

E-mail:​ advokat@j-andersen.dk

Banker

Danske Bank reg. 3572 3572406911

Handelsbanken reg. 6301 1605747