Boligkøb

Ved køb og salg af fast ejendom overdrages værdier i en størrelsesorden, som de fleste kun prøver få gange i deres liv. Advokater er de eneste uafhængige aktører på ejendomsmarkedet, idet advokaten ikke har andre interesser at varetage end klientens. Advokaten skal ikke samtidig prøve at sælge en forsikring, et lån eller et abonnement på et eller andet.

​Det er vigtigt, at klienten vælger den rigtige advokat, der ikke nødvendigvis er den billigste, idet den gode rådgivning ikke kun drejer sig om at skrive et skøde, men at sørge for at undersøge alle ejendomsoverdragelsens juridiske forhold og evt. andre juridiske konsekvenser for køber eller sælger. 

Underskriv aldrig en købsaftale uden forbehold for din advokats godkendelse eller før advokaten har haft lejlighed til at gennemgå købsaftalen og de øvrige forhold, sagen giver anledning til.

Skal du sælge fast ejendom, bør du få ejendomsformidlingsaftalen med ejendomsmægleren gennemgået af din advokat.

 

Andersen & Svendsen advokater tilbyder professionel rådgivning, hvor alle forhold, herunder også forhold af familieretlig karakter, bliver belyst.

Virksomhedsinfo

Andersen & Svendsen advokater

CVR: 21263982

Kontaktinfo

Telefon: 47 76 00 90

E-mail:​ advokat@j-andersen.dk

Banker

Danske Bank reg. 3572 3572406911

Handelsbanken reg. 6301 1605747