Entrepriseret

Entrepriseretten er et område af stor betydning for erhvervsvirksomheder i byggebranchen.

​Entrepriseretten og dens principper vil ofte være afgørende ved løsningen af en konflikt om  opførelse af ejendomme og andre traditionelle håndværksydelser.

Byggesager omfatter ofte sager, hvor meget store værdier skifter hænder, og udfaldet af en byggesag kan derfor have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for de involverede parter, hvor en afgørelse kan føre til et firmas konkurs.

Allerede af denne grund bør entrepriseaftaler være skriftlige og præcist udformet for dermed at undgå senere tvivl om parternes stilling i forhold til hinanden.

Det entrepriseretlige område er ikke defineret ved en egentlig byggelov, men derimod reguleret af en lang række regelsæt, herunder aftaleloven, samt diverse sæt af "Almindelige betingelser" (ABR18, AB18 og ABT18) og standardforbehold for forskellige brancheforeninger.

​Andersen & Svendsen advokater har betydelig erfaring med det entrepriseretlige område og yder således juridisk bistand ved indgåelse af entreprisekontrakter og førelse af voldgifts- og retssager om entrepriseforhold.​​

Virksomhedsinfo

Andersen & Svendsen advokater

CVR: 21263982

Kontaktinfo

Telefon: 47 76 00 90

E-mail:​ advokat@j-andersen.dk

Banker

Danske Bank reg. 3572 3572406911

Handelsbanken reg. 6301 1605747