Dødsbobehandling og insolvensret​​

Bobehandling er i bred forstand et af Andersen & Svendsen advokaters specialer.​

 

Advokatfirmaet behandler alle slags boer, herunder dødsboer, likvidationer og konkursboer, ligesom der rådgives om rekonstruktion, gældssanering, tvangsauktioner og øvrige insolvensretlige emner af betydning for den, der befinder sig i en uoverkommelig økonomisk situation.

 

Advokat Jens R. Andersen er autoriseret bobestyrer ved skifteretten i Hillerød.

 

Herudover er advokat Jens R. Andersen medhjælper for skifteretten i Hillerød i gældssaneringssager og tvangsopløsningssager samt kurator i konkursboer.

​​

Virksomhedsinfo

Andersen & Svendsen advokater

CVR: 21263982

Kontaktinfo

Telefon: 47 76 00 90

E-mail:​ advokat@j-andersen.dk

Banker

Danske Bank reg. 3572 3572406911

Handelsbanken reg. 6301 1605747