Voldgift

Andersen & Svendsen advokater påtager sig at føre voldgiftssager, f.eks. ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

 

Det er ofte forbundet med store omkostninger at anlægge en sag ved voldgiftsretten, bl.a. fordi parterne selv skal betale udgifterne til voldgiftsdommerne og voldgiftsrettens administration i modsætning til, hvad der gælder ved retssager, anlagt ved de almindelige domstole.

 

Det er derfor vigtigt at sikre sig kvalificeret juridisk rådgivning om konsekvenserne af at anlægge en voldgiftssag.

Virksomhedsinfo

Andersen & Svendsen advokater

CVR: 21263982

Kontaktinfo

Telefon: 47 76 00 90

E-mail:​ advokat@j-andersen.dk

Banker

Danske Bank reg. 3572 3572406911

Handelsbanken reg. 6301 1605747