Retsagsbehandling

 Digital retssagsbehandling, herunder voldgiftssager, har Andersen & Svendsen advokater stor erfaring med, både som advokat for erhvervsklienter, private og offentlige myndigheder.

 

Kontoret beskæftiger advokater med møderet for alle danske retter, herunder Højesteret.

 

Retssagsbehandling består ikke alene i at møde i retten men også i en vurdering af sagernes karaktér og forventelige udfald.

 

Førelse af retssager er forbundet med store omkostninger for alle sagens parter, og vi søger derfor inden anlæggelse af retssagen at finde forligsmæssige løsninger til fordel for klienterne for dermed at begrænse sagens omkostninger og få sagen hurtigt løst. 

 

Virksomhedsinfo

Andersen & Svendsen advokater

CVR: 21263982

Kontaktinfo

Telefon: 47 76 00 90

E-mail:​ advokat@j-andersen.dk

Banker

Danske Bank reg. 3572 3572406911

Handelsbanken reg. 6301 1605747