Forvaltnings- og kommunalret

Det forvaltnings- og kommunalretlige område er omfattende og dækker en bred vifte af komplekse emner, herunder byggeret, planlovgivning og anden miljøret, f.eks. olieforureningsager.

Andersen & Svendsen advokater yder rådgivning til såvel offentlige myndigheder som erhvervsklienter og private klienter om offentligretlige spørgsmål.​

Virksomhedsinfo

Andersen & Svendsen advokater

CVR: 21263982

Kontaktinfo

Telefon: 47 76 00 90

E-mail:​ advokat@j-andersen.dk

Banker

Danske Bank reg. 3572 3572406911

Handelsbanken reg. 6301 1605747